Species Name Here

Ceffylau Gwyllt

Mae ceffylau yn ymddangos yn aml o fewn chwedlau’r Mabinogi, boed ynghlwm â Rhiannon, ar helfeydd, fel trafnidiaeth, ar maes y gâd neu fel rhodd bwysig.

Bu coetiroedd Prydain yn gartref i greoedd di-ri o geffylau a merlod, a bu dyn yn eu hela cyn eu dofi oddeutu 2,500 C.C. Erbyn heddiw mae ceffylau gwyllt yn brin iawn. Mae ceffyl Przewalski mewn perygl a bu ddiflannu o’r gwyllt cyn ei ail-gyflwyno I Fongolia. Mae’r tarpan yn is-rywogaeth a ddiflannodd ar ddechrau’r 20G. Mae rhywogaeth lled-wyllt Prydain, sef yr Exmoor, yn agos iawn o ran geneteg i’r tarpan. Maent i’w gweld o hyd ar lethrau a rhosdiroedd Exmoor yn Nyfnaint a Gwlad yr Hâf.

Mae gan borwyr mawr; fel ceffylau, ddylanwad bwysig ar brosesau ecolegol, ac o fewn y tirweddau cynoesol roeddynt yn chwarae rôl bwysig wrth gynnal y llysdyfiant. Maent yn helpu i gynnal clytwaith o wahanol gynefinoedd rhwng mannau agored a choedlannau. Mae hyn yn gymorth i’r coed a’r perthi hynny sydd angen golau, a llefydd mwy agored, megis derw a chyll.

Rydym yn ail-gyflwyno ceffylau lled-wyllt ar safle’r Coetir Anian. Gall bridiau fel y Merlod Cymreig a’r Konik ymgartrefu’n hawdd i’r bryniau yma ac i’r hinsawdd lleol. Maent yn fridiau caled sy’n gallu byw yn rhydd ar y bryniau drwy gydol y flwyddyn.

English