Species Name Here

Ceffyl Gwyllt

Wild Horse. Equus ferus

Heddiw, mae ceffylau gwyllt yn brin iawn. Mae ceffyl Przewalski, rywogaeth gwirioneddol wyllt, mewn perygl a diflannodd yn llwyr o’r gwyllt cyn ei ailgyflwyno’n llwyddiannus ym Mongolia. Isrywogaeth o geffyl gwyllt yw’r Tarpan a ddiflannodd ar ddechrau’r ganrif ddiwethaf. Mae merlen frodorol Exmoor o Brydain yn debyg iawn o ran geneteg i’r Tarpan coll. Mae buchesi o ferlod Exmoor, brîd bach, brown tywyll gyda blew goleuach o amgylch y llygaid, y ffroenau, yr ystlys a’r bol, yn crwydro’n rhydd dros rhostir bryniog Exmoor yn Nyfnaint a Gwlad yr Haf. Daw’r gwanwyn ag ebolion newydd i Exmoor sy’n treulio’r haf yn rhedeg gyda’u mamau ac yn magu braster ar gyfer y gaeaf.

Mae arferion pori ceffylau yn helpu i gynnal brithwaith o gynefinoedd, gan gynnwys mannau agored ac ardaloedd coediog. Gall rhywogaethau llwyni a choed sydd angen llawer o olau, fel derw a chyll, ymsefydlu mewn ardaloedd coediog sydd wedi eu teneuo, tra bod eu tyfiant yn dioddef mewn dryslwyni trwchus lle na allant gael digon o olau. Rydyn ni’n gobeithio gweld effeithiau cadarnhaol pori yng Nghoetir Anian, lle mae gennym cenfaint fach o geffylau Konik. Yn wreiddiol o Wlad Pwyl, mae ganddyn nhw gotiau gwineuddu nodedig, coesau a mwng tywyll, a streipen i lawr eu cefn. Maent yn rhagori oherwydd eu gwytnwch, deallusrwydd a’u gallu i addasu.

Statws yng Nghoetir Anian: Cefnaint bychan o geffylau Konik yn bresennol.

English