Species Name Here

Bedwen

Birch. Beith. Betula.

Fel rhywogaeth arloesol, y fedwen oedd un o’r coed cyntaf i ail- boblogi Prydain ar ôl yr oes iâ ddiwethaf. Ei hyblygrwydd sy’n rhoi cryfder iddo. Fe’i gwelir mor bell i’r gogledd â chylch yr Arctig ac mae’n oddefgar o’r priddoedd mwyaf asidig a digysgod.

Mae cysgod y dail yn creu amodau perffaith ar gyfer sawl rhywogaeth o blanhigion, megis; briallu, blodau’r gwynt, pridwerth, clychau’r gog ac amanita’r gwybed. Mae hefyd yn cynnal nifer fawr o bryfed. Yn ogystal, mae coedlan fedw yn rhoi lloches i sawl aderyn, er esiampl; y ji-binc, corhedydd y coed, telor yr helyg, yr eos a chnocell y coed.

Mae ysgwydd y fedwen – math o ffwng sy’n tyfu ar y rhisgl – gyfansoddion gwrthseptig, gwrthlidiol a gwrthfacteria. Yn yr Oes Fesolithig, dros 10,000 o flynyddoedd yn ôl, defnyddid nodd, neu sudd, y fedwen i ludo pen y saeth i’r goes.

Gellir defnyddio’r suddion i wneud cwrw neu win hefyd.

Mae gan y fedwen ran bwysig yn nyfodol Coetir Anian wrth iddo bererino’r coetir ym Mwlch Corog ,gan drechu tir agored lle mae’r llystyfiant yn brin. Y peth mwyaf cyffrous yw presenoldeb rhywogaeth brin o fedw, (Betula) celtiberica, o fewn ein coetir hynafol!

 

English