Species Name Here

Derw

Oak. Duir. Quercus.

Yng nghanol yr hen goedwig saif y dderwen, yn symbol o gartref, sofraniaeth a diogelwch. Un o’r coed mwyaf cyffredin yn y dirwedd a fu, ystyriwyd y dderwen fel brenin y goedwig gan gynnig cryfder, cynhaliaeth a lloches.

Mae’n gynefin i gannoedd o rywogaethau o infertebratau, adar ac anifeiliaid yn ogystal â chynnal mwsoglau, cennau, rhedyn a gwinwydd. Gallant fyw dros 1,000 o flynyddoedd mewn rhai achosion a chyrraed uchder o 130 troedfedd.

Bu’r dewin Myrddin ar waith mewn llennyrch derw gan ddefnyddio’r brigyn pennaf fel ei ffon hud. Chwalwyd Derwen Myrddin yng Nghaerfyrddin yn 1878 gan anwabyddu’r broffwydaeth:

“Pan syrthia Derwen Myrddin,            

 syrthio gwnaiff tref Caerfyrddin”

A do, bu llifogydd mawr y flwyddyn honno!

Bu Gwyn ap Nudd yn hela’r Twrch Trwyth drwy goedwigoedd llawn o dderw a chafodd Lleu Law Gyffes ei adfywio ar ben derw, hyd yn oed.

Rydym yn ffodus o gael ardal o goetir lled-hynafol ym Mwlch Corog ac mae’r coed yn dderw digoes yn bennaf. Erbyn hyn mae’r rhain yn brin o fewn tirwedd Ewrop ac maent yn ychwanegu llawer at ecoleg a harddwch y safle. Rydyn ni wedi casglu mes o’r coed hyn ac rydym yn bwriadu plannu’r glasbrennau dros y blynyddoedd i ddod.

 

English