SWYDDI

Contractwyr (amrywiol)

Contractwyr (amrywiol)

Mae Coetir Anian yn chwilio am gontractwyr i ymgymryd â nifer o swyddi ymarferol gan gynnwys gwaith cynnal a chadw a gwaith adeiladu. Mae’r rhain yn cynnwys;
uwchraddio llwybrau troed
adeiladu storfa goed,
creu ardal aelwyd o amgylch stôf goed

Mae manylebau swyddi fel a ganlyn;

Sied Coed Tân

Creu Aelwyd

Uwchraddio Llwybrau Troed

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’r swyddi, neu os hoffech gael eich cynnwys ar ein rhestr contractwyr, cysylltwch â ni.