Cyfrannu

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol i lwyddiant ein prosiect ac rydym yn gwerthfawrogi pob ceiniog a dderbynnir. Mae rhoddion yn sicrhau y gallwn barhau â’n cynlluniau ar gyfer adfer cynefinoedd gan gynnwys ailgyflwyno rhywogaethau yn y dyfodol. Maent hefyd yn caniatáu inni ddarparu gweithgareddau lles a chysylltiad natur amhrisiadwy ar gyfer ystod amrywiol o gyfranogwyr.

Beth allai eich rhodd ein helpu ni i’w gyflawni?

Bydd £5 yn prynu esgidiau glaw ar gyfer y ‘cwpwrdd cit’

Bydd £20 yn caniatáu inni blannu a chynnal dwy goeden

Bydd £30 yn sefydlu meithrinfa goed mewn ysgol gynradd

Bydd £100 yn talu am set o offer monitro mawndir

Bydd £300 yn talu i un person ifanc fynychu ein gwersyll ieuenctid am wythnos

Sylfaenydd Coetir Anian
Bydd rhodd o £300 neu fwy yn eich gwneud chi’n Sylfaenydd Coetir Anian. Yn ogystal â helpu i sicrhau llwyddiant ein prosiect, mae sylfaenwyr yn derbyn;
tystysgrif, bathodyn pin Coetir Anian, 2 ddiweddariad y flwyddyn, gwahoddiad rheolaidd i fynychu diwrnod i sylfaenwyr ym Mwlch Corog, eich enw wedi ei arddangos ym Mwlch Corog.

Gallwch ddod yn sylfaenydd trwy wneud un rhodd neu drwy daliadau cyson. Os ydych chi’n bwriadu rhoi £300 mewn rhandaliadau, cofiwch gynnwys ‘sylw’ i’r perwyl hwn.

£
 

Make a recurring donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Reclaim Gift Aid

Gift Aid It!UK Donors:  Add 25% more to your donation at no cost to you. A Gift Aid declaration allows Coetir Anian Cambrian to claim tax back on eligible donations. It means that for every £1 you donate to Coetir Anian Cambrian we can claim back 25p, at no extra cost to you.

By ticking the "Yes" box, I agree I would like Coetir Anian Cambrian to reclaim the tax on all qualifying donations I have made, as well as any future donations, until I notify them otherwise. I understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax year I may be asked to pay any difference. I understand that Coetir Anian Cambrian will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

Donation Total: £10.00 One Time