Cyfrannu

Mae eich cefnogaeth yn hanfodol i lwyddiant ein prosiect ac rydym yn gwerthfawrogi pob ceiniog a dderbynnir. Mae rhoddion yn sicrhau y gallwn barhau â’n cynlluniau ar gyfer adfer cynefinoedd gan gynnwys ailgyflwyno rhywogaethau yn y dyfodol. Maent hefyd yn caniatáu inni ddarparu gweithgareddau lles a chysylltiad natur amhrisiadwy ar gyfer ystod amrywiol o gyfranogwyr.

Beth allai eich rhodd ein helpu ni i’w gyflawni?

Bydd £5 yn prynu esgidiau glaw ar gyfer y ‘cwpwrdd cit’

Bydd £20 yn caniatáu inni blannu a chynnal dwy goeden

Bydd £30 yn sefydlu meithrinfa goed mewn ysgol gynradd

Bydd £100 yn talu am wiriad iechyd blynyddol y milfeddyg ar gyfer y merlod konik

Bydd £300 yn talu i un person ifanc fynychu ein gwersyll ieuenctid am wythnos

Gyda chyfraniad o £300 neu fwy byddwch yn dod yn Sylfaenydd Coetir Anian. Gellir gwneud hyn drwy un cyfraniad, neu gyfres o daliadau rheolaidd. Os ydych am gyfrannu £300 neu fwy trwy fan-daliadau, rhowch sylw yn esbonio hynny os gwelwch yn dda. Bydd Sylfaenwyr Coetir Anian yn derbyn tystysgrif, a byddant yn gymwys i dderbyn taith tywys am ddim yng Nghoetir Anian.

£
 

Make a recurring donation

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Billing Details

Reclaim Gift Aid

Gift Aid It!UK Donors:  Add 25% more to your donation at no cost to you. A Gift Aid declaration allows Coetir Anian Cambrian to claim tax back on eligible donations. It means that for every £1 you donate to Coetir Anian Cambrian we can claim back 25p, at no extra cost to you.

By ticking the "Yes" box, I agree I would like Coetir Anian Cambrian to reclaim the tax on all qualifying donations I have made, as well as any future donations, until I notify them otherwise. I understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax year I may be asked to pay any difference. I understand that Coetir Anian Cambrian will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

Donation Total: £10.00 One Time

English