TIR

Chwaraea Coetir Anian rhan flaenllaw yn y gwaith o adfer ecosystemau yng Nghanolbarth Cymru. Mae’r prosiect yn adfer cynefinoedd ac yn creu’r amodau i amrywiaeth gyfoethocach o fywyd gwyllt ffynnu. Y nod yw adfer ardal fawr barhaus. Ar hyn o bryd mae’r coed gwyllt yn gorchuddio 350 erw (140 hectar) ym Mwlch Corog yn rhan ogleddol Mynyddoedd Cambria.

Mae’r egwyddorion sy’n llywio sut mae ein tir yn cael ei reoli yn seiliedig ar y syniadau sylfaenol hyn:

Caniatáu i brosesau naturiol ddominyddu.
Ymyrraeth reoli gynnar i sefydlu amodau sy’n ffafriol i ddatblygiad ecosystem naturiol.
Rheoli niferoedd llysysyddion – gyda’r nod ar hyn o bryd o alluogi gorchudd coed i gynyddu ar draws y safle.

Horses in woodland glade

CYNEFINOEDD

Adfer Coetir, Cors Flanced a Rhostir yr Ucheldir

Fire by friction

RHYWOGAETHAU

Anifeiliaid a phlanhigion y coetir – gorffennol, presennol a dyfodol

Aims and plans

BWLCH COROG

Safle’r coetir – digrifiad, arolygon a chynlluniau

English