GWIRFODDOLI

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y prosiect, ac rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau gwirfoddoli diddorol. Y brif ffordd o ymuno gyda ni yw trwy helpu gyda thasgau ymarferol ar ein safle ym Mwlch Corog – rydym yn cynnal un diwrnod gwaith pob mis, fel arfer ar Sadwrn olaf y mis. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gydag agweddau eraill o’n gwaith, yna cysylltwch gyda ni er mwyn trafod posibilidau. 

Er mwyn derbyn y wybodaeth diweddaraf, gofynnwch i gael bod ar ein rhestr cyswllt.

Yn 2021 y prif themau ar gyfer diwrnodau gwaith fydd:

Plannu coed

Casglu hadau coed

Sefydlu cychod gwenyn

 

Dyddiadau diwrnodau gwaith 2021:

30ain o Ionawr – gohiriwyd oherwydd cyfyngiadau COVID 19
27ain o Chwefror – gohiriwyd oherwydd cyfyngiadau COVID 19
27ain o Fawrth
24ain o Ebrill
22ain o Fai
26ain o Fehefin
24ain o Orffennaf
21ain o Awst
25ain o Fedi
30ain o Hydref
27ain o Dachwedd

Cyfarwyddiadau: 10.00 y.b. – Cwrdd yn y gilfan wrth ymyl gatiau’r parc (Y Plas) ar y cylchdro mawr ar gyrion Machynlleth (ar yr A487 cyfeiriad Derwenlas, Aberystwyth). Byddwn yn teithio mewn confoi i’r safle.

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd ac esgidiau ar gyfer tir gwlyb.

Cofiwch fwyd a diod!

Gorffen am 4.00y.p.

 

 

Bydd yr holl dasgau’n cael eu cwblhau gan ddilyn rheolau pellhau cymdeithasol. Dewch â’ch glanweithydd dwylo eich hun ac unrhyw PPE (masgiau, menig ac ati) sydd ei angen arnoch chi

English