GWIRFODDOLI

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y prosiect, ac rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau gwirfoddoli diddorol. Y brif ffordd o ymuno gyda ni yw trwy helpu gyda thasgau ymarferol ar ein safle ym Mwlch Corog – rydym yn cynnal un diwrnod gwaith pob mis, fel arfer ar Sadwrn olaf y mis. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gydag agweddau eraill o’n gwaith, yna cysylltwch gyda ni er mwyn trafod posibilidau.

Er mwyn derbyn y wybodaeth diweddaraf, gofynnwch i gael bod ar ein rhestr cyswllt. 

Dyddiadau diwrnodau gwaith 2022:

30ain o Ionawr – plannu coed pinwydd
26ain o Chwefror – plannu coed
26ain o Fawrth – 
30ain o Ebrill – 
28ain o Fai – 
25ain o Fehefin – 
30ain o Orffennaf – 
27ain of Awst – 
24ain o Fedi – 
29ain o Hydref – 
26ain o Dachwedd – 

Cyfarwyddiadau: 10.00 a.m. -10.00 y.b. Cwrdd yn y gilfan (mynedfa Y Plas) wrth ymyl y gylchfan ar gyrion Machynlleth (A487 wrth deithio i’r de.) Neu dyma sut i’n ffeindio ni.

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd ac esgidiau ar gyfer tir gwlyb.

Cofiwch fwyd a diod yn ôl eich angen.

4.00y.p. – gorffen.

 

 

Cynhelir pob gweithgareddd gan ddilyn rheolau diogelwch Covid. Cyfleusterau golchi dwylo ar gael ond dewch ag unrhyw PPE ychwanegol sydd angen arnoch os gwelwch yn dda.

English