Adfer cynefinoedd a rhywogaethau,
cysylltu pobl gyda natur a mannau gwyllt

Lleolir Coetir Anian yn ucheldiroedd Canolbarth Cymru ger yr Afon Dyfi a’r môr. Mae’n le ac yn brosiect – yn adfer cynefinoedd a rhywogaethau’r dirwedd hon ac yn rhoi profiadau natur cynhwysfawr i bobl mewn lleoliad gwyllt.

Mae mawndir yn cael ei adfer i gors flanced a rhostir yr ucheldir. Mae gorchudd coed yn cynyddu i ail-greu ehangder mawr o goedwig frodorol a phorfa goed. Mae anifeiliaid gwyllt yn dychwelyd ac mae ailgyflwyno rhywogaethau ar y gweill.

Mae’r prosiect yn gweithio gyda grwpiau o ysgolion cynradd ac yn cynnal gwersylloedd ieuenctid ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Mae mwy o raglenni ar gyfer oedolion a phobl ifanc ar y gweill.

Horses in woodland glade

TIR

Adfer cynefinoedd a rhywogaethau ar draws y dirwedd

Fire by friction

POBL

Profiadau gwyllt ar gyfer addysg a chysylltiad natur

Aims and plans

AMCANION STRATEGOL A CHYNLLUNIAU


SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

English