POBL

Roeddent . . . wrth eu boddau yn dysgu am yr amgylchedd yr oeddent ynddo ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd yr amrywiaeth a gwarchod y cynefin naturiol.

Ysgol Uwchradd Crughywel

Mae cysylltu pobl â bywyd gwyllt a lleoedd gwyllt yn bwysig iawn i ni. Yng Nghoetir Anian rydym yn cynnal rhaglenni ar gyfer ysgolion cynradd lleol ac ysgolion uwchradd. Cynigiwn ystod eang o weithgareddau, o ddysgu am batrymau rhif Fibonacci ym myd natur i gerfio llwyau o amgylch tân gwersyll, ac o gysgu allan o dan y sêr yn yr haf i adnabod coed yn y gaeaf. Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni i oedolion o amrywiaeth o gefndiroedd.

Pan wnaeth pandemig COVID19 hi’n amhosibl inni groesawu ein grwpiau i Fwlch Corog, yn hytrach na gorffwys ar ein rhwyfau, ymunom ni â Arts Drop i greu  Arts Drop Natur gan sicrhau ein bod ni’n parhau i gefnogi plant a phobl ifanc yn ein hardal. Darllenwch fwy am Arts Drop Natur.

Faint o bobl sydd wedi elwa o’n prosiectau?

Disgyblion Ysgol Gynradd

Disgyblion Gwersylloedd Ieuenctid

Her Natur Wythnosol

Bagiau Arts Drop Natur

Adroddiad Gwerthuso Cymdeithasol – Adroddiad rhagarweiniol gan werthuswr annibynnol, Awst 2020.
Adroddiad dilynol i’w gyhoeddi yn 2022.

Rhaglen Ysgolion Cynradd

RHAGLEN YSGOLION CYNRADD

 

Gwersylloedd Ieuenctid

GWERSYLLOEDD IEUENCTID

 

Gweithgareddau

GWERSYLLOEDD BYW’N WYLLT

 

Gweithgareddau

GWERSYLLOEDD DRWS AGORED