DIGWYDDIADAU A CHYRSIAU

Dathlu’r Coed!
Dydd Sadwrn, 4ydd o Ragfyr

Ymunwch â ni ym Mwlch Corog ar gyfer penllanw Wythnos Genedlaethol y Coed. Mae gennym ddwy sesiwn unigryw i’w cynnig.

10.00 – 12.30 – gyda Milly Jackdaw
Bore yn archwilio’r agweddau niferus ar feddygaeth coed – cyfle i gymuno â’r coed a derbyn eu doethineb a’u iachâd. Bydd gweithgareddau’n cynnwys edrych ar yr ystod o ffyrdd y gallwn wneud meddyginiaethau defnyddiol, diogel fel tintur/te/surop.

Dechreuodd Milly weithio ym maes theatr amgylcheddol ac addysg yn 2004, gan berfformio, hwyluso ac fel cyfarwyddwr cwmni. Mae hi’n storïwr proffesiynol sy’n angerddol am fyd natur, yn ysbrydoli trwy straeon, yn ymgysylltu trwy weithdai mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae ei chariad dwfn tuag at goed a’i diddordeb ynddynt wedi arwain at sioeau theatrig, preswyliadau mewn ysgolion cynradd ac yn fwyaf diweddar cwrs cysylltiad natur ar-lein yn ystod y clo a chyfres o weithdai Meddygaeth Coed yng Ngerddi Bro Dyfi, Machynlleth, y ddau gydag Eginiad. Mae hi wedi astudio Ecoleg Maes, Cyfathrebu Ysbryd Planhigion a Meddygaeth Coed ac wedi bod yn ymwneud â Choetir Anian ers 2014.

 

1.30 – 4.00 – gyda Kara Moses
Prynhawn o gysylltiad dwfn â choed trwy ymwybyddiaeth synhwyraidd ac ymarferion myfyriol.

Mae Kara yn hwylusydd cysylltiad natur, sy’n cynnal cyrsiau ar gysylltu â choed, chwilota a sgiliau awyr agored, olrhain bywyd gwyllt a dad-ddofi. Yn ystod misoedd y gaeaf mae’n gweithio mewn coedwigaeth gynaliadwy, gan adfer coetiroedd hynafol a phlannu rhai newydd. Mae hi’n darlithio ar reoli coetir, dad-ddofi a chysylltiad natur ar raglenni Meistr yn CAT a Choleg Schumacher.

 

Cost pob sesiwn yw £5 neu ymunwch â ni am y ddau am £8. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. I archebu lle neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

English