NEWYDDION AC ERTHYGLAU

Ceiswyr lloches yn ymuno â Choetir Anian mewn gŵyl

Ceiswyr lloches yn ymuno â Choetir Anian mewn gŵyl

Mynychodd ein ffrindiau sy’n geiswyr lloches o El Salvador, ac sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd yng Nghoetir Anian, ŵyl El Sueño Existe ym Machynlleth. Ymunom ni â nhw yno gyda'n stondin a ...
Read More
Cynllun Coedwigfa Maesycilyn

Cynllun Coedwigfa Maesycilyn

Wrth i Tilhill Forestry lunio cynlluniau ar gyfer Maesycilyn, ystyria Coetir Anian sut y gallai cydweithio â’n cymdogion greu dyfodol mwy amrywiol i’r safle hwn. Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd ...
Read More
Pererindod yr Ywen

Pererindod yr Ywen

Stori ysbrydoledig am bererindod ledled Prydain i gasglu straeon am goed ywen a chodi arian ar gyfer Coetir Anian. Mae triniaeth canser yn defnyddio meddyginiaeth sy'n deillio o’r ywen, a ...
Read More
Ceffylau yn y coed

Plannu Coed ar Ffermydd

Mae corfforaethau mawr yn prynu ffermydd yng Nghymru i blannu coed ar ardaloedd sylweddol. Mae hon yn broblem wirioneddol ar sawl lefel, ac nid dyma, o reidrwydd, yw’r defnydd tir ...
Read More
Gwirfoddoli a lles: ceiswyr lloches yn y coetir

Gwirfoddoli a lles: ceiswyr lloches yn y coetir

Mae gwirfoddoli ar ein diwrnodau gwaith misol yn ffordd wych o gymryd rhan yn y gwaith adfer ecosystemau yng Nghoetir Anian. Mae hefyd yn dda iawn i'n hiechyd corfforol a ...
Read More
Adfywio coed Mai 2021

Diwrnod Agored Coetir Anian a Lansio Degawd y Cenhedloedd Unedig ar Adfer Ecosystemau

Aildyfiant coed - Mai 2021Cynhelir Diwrnod Agored Coetir Anian ar ddydd Sadwrn, 5ed o Fehefin i gyd-fynd â lansiad Degawd y Cenhedloedd Unedig ar Adfer Ecosystem 2021 - 2030 a ...
Read More
English