NEWYDDION AC ERTHYGLAU

Cyfleoedd Newydd i Bobl a Natur

Cyfleoedd Newydd i Bobl a Natur

Mae’r cyffro’n parhau yn Nghoetir Anian!Ar ôl apwyntio dau aelod newydd o staff yn yr hydref, rydym bellach yn recriwtio ar gyfer trydydd aelod newydd i ymuno â'n tîm. Bydd ...
Read More
Cyfnod newydd ar gychwyn yng Nghoetir Anian

Cyfnod newydd ar gychwyn yng Nghoetir Anian

Mae pennod newydd ar fin dechrau yng Nghoetir Anian wrth i ni ffarwelio â’n Cyfarwyddwr Prosiect presennol, Simon Ayres, ar ddiwedd y flwyddyn ...
Read More
Dynoliaeth Naturiol

Dynoliaeth Naturiol

Mae pobl yn rhan o natur, sy'n golygu bod gweithgaredd dynol mewn ecosystemau yn naturiol. Sut gallwn ni sicrhau bod bodau dynol yn ddylanwad buddiol yn y byd? Yn wahanol ...
Read More
Ceiswyr lloches yn ymuno â Choetir Anian mewn gŵyl

Ceiswyr lloches yn ymuno â Choetir Anian mewn gŵyl

Mynychodd ein ffrindiau sy’n geiswyr lloches o El Salvador, ac sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd yng Nghoetir Anian, ŵyl El Sueño Existe ym Machynlleth. Ymunom ni â nhw yno gyda'n stondin a ...
Read More
Cynllun Coedwigfa Maesycilyn

Cynllun Coedwigfa Maesycilyn

Wrth i Tilhill Forestry lunio cynlluniau ar gyfer Maesycilyn, ystyria Coetir Anian sut y gallai cydweithio â’n cymdogion greu dyfodol mwy amrywiol i’r safle hwn. Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd ...
Read More
Pererindod yr Ywen

Pererindod yr Ywen

Stori ysbrydoledig am bererindod ledled Prydain i gasglu straeon am goed ywen a chodi arian ar gyfer Coetir Anian. Mae triniaeth canser yn defnyddio meddyginiaeth sy'n deillio o’r ywen, a ...
Read More