Dynoliaeth Naturiol

Dynoliaeth Naturiol

Mae pobl yn rhan o natur, sy'n golygu bod gweithgaredd dynol mewn ecosystemau yn naturiol. Sut gallwn ni sicrhau bod bodau dynol yn ddylanwad buddiol yn y byd? Yn wahanol ...
Pererindod yr Ywen

Pererindod yr Ywen

Stori ysbrydoledig am bererindod ledled Prydain i gasglu straeon am goed ywen a chodi arian ar gyfer Coetir Anian. Mae triniaeth canser yn defnyddio meddyginiaeth sy'n deillio o’r ywen, a ...
Troi ‘nôl – gall ein cymdeithas ddychwelyd i economi gynaliadwy?

Troi ‘nôl – gall ein cymdeithas ddychwelyd i economi gynaliadwy?

Erthygl arall yn ein cyfres sy'n edrych ar berthnasoedd dynol â natur. Collir ein gwareiddiad. Gall ein cyndeidiau a'n pobl lwythol heddiw ein helpu i ddod o hyd i'n ffordd ...
Forestry in Wales

Forestry in Wales

Wales has seen extensive landscape alteration and its native wildlife and woodlands have been significantly reduced from their historical maxima. This article sets out the historical context for ‘rewilding’ Wales, ...
What is rewilding?

What is rewilding?

With all the discussion on rewilding it might be worth posing the question ‘what is rewilding?’ It means different things to different people, not least as it can refer to ...