Ceffylau yn y coed

Plannu Coed ar Ffermydd

Mae corfforaethau mawr yn prynu ffermydd yng Nghymru i blannu coed ar ardaloedd sylweddol. Mae hon yn broblem wirioneddol ar sawl lefel, ac nid dyma, o reidrwydd, yw’r defnydd tir ...