SUT I FFEINDIO’R COETIR

Ar y ffordd

Ar yr A487 (Machynlleth i Aberystwyth) tua milltir i’r de o Fachynlleth cymerwch ffordd fechan arwyddwyd Glaspwll (ar eich chwith). Os ydych chi’n teithio ar yr A487 o gyfeiriad Aberystwyth, tua ½ milltir i’r gogledd o Derwenlas, bydd y ffordd fach ag arwydd Glaspwll ar eich ochr dde.

Cariwch ymlaen i bentref Glaspwll – tua 2 filltir o’r briffordd. Wrth ichi gyrraedd y pentref, ewch i’r dde i lawr allt bach – yn eich wynebu bydd Mêl Wainright’s a Phrosiect Bridio Gwenyn. O’r fan hon, mae Bwlch Corog wedi ei arwyddo

Ar drên

Cymerwch y trên i Gyffordd Dyfi a cherddwch i bentref Glandyfi: dilynwch yr A487 i’r gogledd am ½ milltir ac yna ewch ymlaen ar hyd mân ffordd heb arwydd sy’n arwain i’r dwyrain ar hyd Cwm Llyfnant. Ewch ymlaen i bentref Glaspwll, tua 2½ milltir o’r briffordd. Fel arall, dilynwch y llwybr ceffylau sy’n arwain ar hyd Cwm Llyfnant ar ochr ogleddol yr afon.

Llwybr amgen: ewch ar y trên i Fachynlleth a pharhewch i Glaspwll mewn tacsi neu fws / ar droed.

Ar fws

Mae gwasanaethu’n bysiau da ar hyd yr A487. Yn anffodus nid oes yr un ohonynt yn mynd yn union i bentref Glaspwll. Mae arosfannau bysiau wedi’u lleoli ym mhentrefi Derwenlas a Glandyfi. I barhau ar droed, dilynwch y cyfarwyddiadau ‘Ar y ffordd’ uchod. Neu defnyddiwch y llwybr ceffylau ar hyd ochr ogleddol Cwm Llyfnant.

 

wildwood-bird

English