RHYWOGAETHAU

ANIFEILIAID

Afancod, baeddod gwyllt, eryrod, gweilch, llygod y dŵr a cheffylau gwyllt. Mae llawer o anifeiliaid gwych yn brin yn ein tirwedd, neu ar goll yn gyfan gwbl. Fe fyddai’n bosib, ac nid yn afresymol, ail gyflwyno rhai o’r anifeiliaid yma i’n hardaloedd gwyllt, ac fe fyddwn yn astudio ymarferoldeb hyn os nad ydynt yn dychwelyd yn naturiol.

Dyma ddisgrifiadau o lawer o’r anifeiliaid sy’n frodorol i Brydain, ynghyd ag ychydig am eu pwysigrwydd diwylliannol yng Nghymru. Mae ail gyflwyno cigysyddion mawr – eirth, bleiddiaid a lyncsiaid ymhell tu hwnt i sgôp Coetir Anian, ac yn ein barn ni yn hollol anaddas ar gyfer mynyddoedd y Cambria oherwydd niferoedd da yn yr ardal.

Mae rhywogaethau eraill yn opsiwn i’w hail gyflwyno ar ein tir, ac yn yr hirdymor fe fyddwn yn ymchwilio i’w haddasrwydd fesul rhywogaeth.

COED A PHLANHIGION

Tyfodd coetir anferth ym Mhrydain wedi’r oes iâ diwethaf. Roedd y coedwigoedd enfawr yma yn gartref i anifeiliaid sy’n ymddangos yn eithriadol o egsotig i ni nawr – eirth brown, bleiddiaid ac elc. Mae’r coedwigoedd yma erbyn hyn wedi mynd, ac mae’r hyn sydd ar ôl dan fygythiad. Er hyn, y coedwigoedd sydd ar ôl sy’n gartref i’r rhan fwyaf o’n bywyd gwyllt.

Breuddwydia nifer o bobl am gerdded yn yr ardaloedd gwyrdd, gwyllt yma. Mae Coetir Anian am greu encil gwyllt er mwyn gwireddi’r freuddwyd hon. 

English