Clarissa + Nia on site dusk 03.12.19

Mae’n bleser gan yr elusen groesawu Nia Huw i’r sefydliad i weithio fel Swyddog Prosiect gyda phrosiect Coetir Anian / Cambrian Wildwood. Mae hyn yn dilyn ymadawiad Deiniol Jones, sydd wedi symud dramor.

Mae Mat Mitchell, Cadeirydd bwrdd yr ymddiriedolwyr, yn diolch i Deiniol am ei waith rhagorol, “Roedd Deiniol yn ased gwych i’r prosiect ac roedd yn allweddol wrth ei sefydlu yn ei gamau cynnar, gan droi ei law at amrywiaeth fawr o dasgau ar y safle ac yn y swyddfa. Yn ystod ei wyth mis gyda ni, mae wedi ein helpu i gyflawni cymaint. Rydym i gyd yn dymuno’r gorau iddo ar gyfer ei fentrau nesaf. “

Mae rôl y Swyddog Prosiect wedi esblygu ychydig nawr bod ein hamserlen waith brysur iawn ar y safle wedi lleihau. Eleni gwelwyd y contract mawr ar gyfer blocio 11 cilomedr o afaelion draenio, adeiladu toiled compost a sied gan ddefnyddio fframio coed crwn, ynghyd â monitro parhaus ein gyr o geffylau gwyllt. Gan adeiladu ar y presenoldeb cyfryngau cymdeithasol y mae Deiniol wedi’i sefydlu, bydd Nia yn ehangu’r gwaith cyfathrebu yn ogystal â chymryd cyfrifoldeb am feysydd eraill o’n gwaith a helpu gyda dyletswyddau ar y safle.

Cefndir ym myd addysg sydd gan Nia, bu’n gweithio mewn Ysgolion Cynradd yng Ngheredigion am ddwy flynedd ar bymtheg. “Rwy’n falch iawn o groesawu Nia i’r tîm,” meddai Cyfarwyddwr y Prosiect, Simon Ayres. “Rydyn ni’n ffodus i ddenu rhywun mor alluog. Mae hi’n dod ag ystod eang o sgiliau a llawer iawn o egni i’r gwaith. Mae gennym dîm gwych a byddwn yn parhau i sicrhau buddion gwirioneddol i fywyd gwyllt ac i’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn ein rhaglenni addysg, yn ogystal â phawb arall sy’n ymweld â’r safle ac yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r prosiect. “

Nia Huw Coetir Anian Project Officer

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

English