Di-ddofi ar waith – adfer cynefinoedd a rhywogaethau,
cysylltu pobl gyda natur a mannau gwyllt

Ar dir rhos yng ngolau’r lleuad, mewn llannerch yn yr haul, mewn coedwig flodeuog, neu ar lannau rhedynnog yr afon, mae tirwedd wyllt yn disgwyl.

Gwiwerod coch yn y coed, ceffylau gwyllt ar y bryniau, llygod y dŵr ar lanau’r afon, y bele’n dringo boncyffion y coed. Dilynnwch y llwybrau trwy’r goedwig, gwersyllwch dan y sêr – hwn yw Coetir Anian, lle i ymdrochi mewn natur. Encil i anifeiliaid a phobl.

Mae Sefydliad Tir Gwyllt Cymru yn sefydliad gweledigaethol sy’n gwrthod derbyn fod angen i fyd natur fod yn ddiffaethwch bron heb unrhyw fywyd. Mae eu bwriad i brynnu a dad-ddofi darn o dir mawr yng Nghymru yn un dwi’n ei gefnogi’n fawr. Rwy’n credu y bydd yn gwneud ein byd yn gyfoethocach ac yn fwy hudol, ac yn helpu i’w lenwi eto a golau a rhyfeddod. George Monbiot

Noddwr, Awdur ac ymgyrchydd

Sut y gallwch chi helpu

Rydym yn dal i gasglu arian ar gyfertir i Goetir Anian, er mwyn sefydlu ardal eang ar gyfer bywyd gwyllt. Gwyliwch ein fideo gyda Sue Jones-Davies a George Monbiot i ddarganfod sut y gallwch chi helpu.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

English