Pwrpas di-ddofi yw gadael i natur lywio llwybr ei hun, drwy adfer y tir i’w gwedd naturiol fel y gall prosesau naturiol ddilyn – mae hyn yn hollol ddibynol ar leoliad y tir a pha mor eang ydyw. Mae ffactorau cymdeithasol ac economaidd dyn, hefyd, yn effeithio ar faint o di-ddofi sy’n bosibl, a bydd ffactorau biolegol yn dod i’r amlwg pan yn delio gyda rhywogaethau coll, er esiampl.

Gweler Wildland Network am wybodaeth ac adnoddau pellach ar dir gwyllt a di-ddofi.

Mae yna hefyd lyfrau gwych ar di-ddofi: