BIG GIVE – GREEN MATCH FUND

Gallwch gyfrannu am . . .

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

BWLCH COROG – CYSYLLTU POBL, CYSYLLTU NATUR

Ym mis Ebrill rydym yn ymuno â’r Big Give Green Match Fund – er mwyn codi arian i adfer ecosystemau, annog pobl leol i ddyfnhau eu cysylltiad â byd natur a datblygu partneriaethau gyda thirfeddianwyr a ffermwyr cyfagos i gefnogi natur ar raddfa tirwedd.

Y newyddion gorau am yr ymgyrch hon yw y gallwch chi DDYBLU effaith eich rhodd am wythnos gyfan. Bydd pob ceiniog a roddwch yn cael ei ddyblu ond dim ond yn ystod wythnos y ‘Big Give Green Match Fund’ o’r 20fed – 27ain o Ebrill.

Sut mae eich rhodd ‘Big Give’ i Goetir Anian yn gweithio:
1. Cyfrannwch at ein hymgyrch Cysylltu Pobl, Cysylltu Natur, a fydd yn fyw yma rhwng yr 20fed – 27ain o Ebrill.
2. Bydd ein Hyrwyddwr ‘Big Give’ yn dyblu eich rhodd.

Ma’ hi mor syml â hynny!

Mae'ch rhodd o £5 . . .

. . . yn cael ei ddyblu £10!

Gallai hyn brynu 2 bâr o ‘sgidie glaw plant fel bod pawb yn gallu mynd allan a mwynhau byd natur.

Mae'ch rhodd o £10 . . .

. . . yn cael ei ddyblu i £20!

Gallai hyn brynu 2 goeden frodorol gyda gardiau cactws, sy’n helpu i greu cynefin amrywiol.

ds, helping to create a varied habitat.

Mae'ch rhodd o £30 . . .

. . . yn cael ei ddyblu i £60!

Gallai hyn sefydlu 2 feithrinfa coed derw mewn ysgol gynradd leol, gan helpu i feithrin cadwraethwyr y dyfodol!

 

Cymerwch ran yn wythnos y ‘Big Give Green Match Fund’ a helpwch ni i gyrraedd ein targed o £5,000 i sicrhau bod gan natur a phobl le i ffynnu ym Mwlch Corog.