Fel rhan o brosiect tair mlynedd rhwng Ysgol Pennal a Choetir Anian, mwynhaodd disgyblion yr ysgol brosiect creadigol pedwar diwrnod yn gweithio gyda Choetir Anian a’r artist lleol Elin Vaughan Crowley. Treuliwyd y diwrnod cyntaf ar safle Coetir Anian ger Glaspwll, Machynlleth. Yno, cymerodd disgyblion ran mewn amrywiaeth o weithgareddau cysylltiad natur i’w helpu i gasglu ysbrydoliaeth, yn ogystal â deunyddiau naturiol, ar gyfer y gweithdy celf tridiau yn yr ysgol.

Yn ôl yn yr ysgol, ar ôl trafodaeth rhwng y disgyblion ac Elin, penderfynwyd creu pedwar murlun unigol o’n coed brodorol. Roedd y disgyblion eisiau i’r murluniau fod yn llachar, yn lliwgar ac mewn arddull graffiti. Y coed a ddewiswyd i serennu ar y murluniau oedd derw, celyn, criafol a chyll.

Yn ogystal â phaentio’r murluniau, gwnaeth y disgyblion fonoprintiau o’r brasluniau roeddent wedi’u gwneud ar yr ymweliad safle, dysgu am a phaentio adar sy’n gysylltiedig â choetir derw, gwneud brwsys paent allan o ddeunyddiau naturiol a dysgu am a chreu eu cylchoedd coeden bersonol.

Dywedodd Clarissa Richards, Arbenigwr Addysg Coetir Anian, “Dangosodd y disgyblion gymaint o frwdfrydedd dros fyd natur a bod yn yr awyr agored tra’n chwarae ar ein safle ac roedd yn wych gweld hyn wedyn yn cael ei sianelu i’w celf. Sicrhaodd sensitifrwydd Elin tuag at y disgyblion a’i sgiliau a gwybodaeth greadigol ryfeddol fod yr holl ddisgyblion yn creu celf am natur y gallent fod yn falch ohoni. ”

Fideo yn dangos y gwaith creadigol

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

English