DIGWYDDIADAU A CHYRSIAU

Diwrnodau gwirfoddoli unwaith y mis: gweler Gwirfoddoli

Sied gron – Rendro calch a phlastro clai

Rendro wyneb allanol wal y sied gron gyda chalch

COVID 19: WEDI GOHIRIO OHERWYDD CYFYNGIADAU AR WEITHGAREDDAU GRWP.

Dydd Llun 6ed i ddydd Gwener 10fed Ebrill 2020, ym Mwlch Corog

Plastro wyneb mewnol wal y sied gron gyda chlai

COVID 19: WEDI GOHIRIO OHERWYDD CYFYNGIADAU AR WEITHGAREDDAU GRWP.

Dyddiad i’w drefnu, ym Mwlch Corog

Gwirfoddoli i helpu gydag adeiladu ein sied arddull mandan a chyfle i ddysgu’r sgil hon. Mae’r sied yn cael ei hadeiladu’n gyfan gwbl o ddeunyddiau naturiol, rhai o’r safle coed gwyllt ei hun: mae’n strwythur ffrâm bren pren crwn gyda waliau byrnau gwellt.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, rhowch wybod i ni trwy gysylltu gyda ni.
Bydd lifftiau ar gael o Fachynlleth ac yn ôl bob dydd. Hefyd mae posibilrwydd i wersylla ar y safle, mae’r coed gwyllt ei hun yn un o’r mannau harddaf yn yr ardal. Cysylltwch am fwy o wybodaeth!

Diwrnod Agored

COVID 19: WEDI GOHIRIO OHERWYDD CYFYNGIADAU AR WEITHGAREDDAU GRWP.

Dydd Sadwrn 18 Ebrill yn Y Plas, Machynlleth 10.00am i 5.00pm

Arddangosfa ar y prosiect, arddangosfa ffotograffau, sgyrsiau am 11.00am

Hefyd taith gerdded dywysedig ar y safle am 1.00pm, cludiant ar gael o’r Y Plas, Machynlleth

 

 

English