DIGWYDDIADAU A CHYRSIAU

Dyddiau gwirfoddoli unwaith y mis: gweler Volunteering with Cambrian Wildwood

Adeiladu Sied Ffurf Tŷ Crwn gyda Choetir Anian

Wedi llwyddiant y tŷ bach compost (bydd y ‘cwsmeriaid’ cyntaf yn cael eu dewis drwy raffl yn fuan), mae Mark Vrionides yn mynd i arwain y criw adeiladu i adeiladu tŷ crwn ‘mandan’, a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithdy ac i storio offer ar y safle. Rydym yn edrych eto am wirfoddolwyr i’n helpu. Y try yma rydym am redeg cyfres o wythnosau gwirfoddoli am rannau penodol o’r gwaith adeiladu y gall pobl arwyddo i fyny am. Mae hyn yn gyfle arbennig i ddysgu sgiliau adeiladu traddodiadol a chael hwyl.

Mae’r wythnosau fel a ganlyn:

Llun 9fed – Gwener 13eg Medi.

Fframio pren crai rhan un – dewis y pren, stripio rhisgl, torri uniadau

Llun 23ain – Gwener 27ain Medi

Fframio pren crai rhan dau – paratoi sylfaen, torri uniadau, cydosodiad arbrofol

Llun 4ydd – Gwener 15fed Tachwedd

Adeiladu a gwellt – adeiladu waliau a byrnau gwellt

[dwy wythnos ar wahân, gall pobl ddod i’r naill wythnos neu’r llall, neu am ddwy wythnos]

I ddod:

Rendro’r waliau – rendro a chalch, plastron a chlai.

I’r rheiny sydd â diddordeb, bydd o bosib hefyd wythnos adeiladu wal gerrig sychion.

Os ydych am ymuno a ni ac eisiau dysgu rhai o’r sgiliau yma, e-bostiwch admin@coetiranian.org <mailto:admin@coetiranian.org>

Byddwn yn cynnig trafnidiaeth o Fachynlleth, mae hefyd yn bosib campio ar y safle, sy’n un o’r safleoedd harddaf o gwmpas.

Diolch, Criw’r Coetir.

English