DIGWYDDIADAU A CHYRSIAU

DYDD SADWRN, 5ed o RAGFYR

Ymunwch gyda ni i ddathlu Wythnos Genedlaethol Coed

Rydym yn cynnig dau weithdy gwych – mae croeso i chi ymuno â ni ar gyfer sesiwn y bore neu’r prynhawn neu dewch i fwynhau’r diwrnod cyfan!

10 a.m (2 awr). – Cynghreiriaid Coed gyda Milly Jackdaw.

Cyfle i archwilio’r ffyrdd niferus ac amrywiol y gallwn ddefnyddio pŵer iachau coed. Yn syml, mae bod ym mhresenoldeb coed yn hyrwyddo lles ac mae’r cyfansoddion meddyginiaethol a geir mewn coed yn ffordd bwerus i gynnal ein hiechyd. Nod y sesiwn ragarweiniol addysgiadol hon yw eich grymuso i adeiladu eich perthynas naturiol, reddfol â choed ynghyd â darganfod rhinweddau penodol gwahanol rywogaethau, pa feddyginiaeth maen nhw’n eu cynnig a sut i’w chynaeafu a’u paratoi. Dewch i brofi buddion blasus te rhisgl helyg i leddfu poen a datblygu’ch hyblygrwydd.
Nid oes angen gwybodaeth na phrofiad blaenorol. Darperir yr holl ddeunyddiau.
Gwnewn addurniadau coed gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a’u hongian ar y coed fel diolch am bopeth maen nhw’n eu rhoi.

1 p.m. (2.5 awr) – Cysylltiadau Eneidiol a Synhwyraidd â Choed gyda Kara Moses

Gan adeiladu ar weithdy’r bore, bydd y sesiwn hon yn datblygu eich perthynas â choed trwy ddysgu am wyddor hynafol coed Celtaidd Ogham, a naddu eich astell Ogham eich hun i’ch helpu i barhau i gysylltu â rhywogaeth o goed sy’n agos at eich calon.

Ni ydym yn codi tâl am y gweithdai. Fodd bynnag, mae lleoedd yn gyfyngedig felly gofynnwn i chi archebu’ch lle trwy gysylltu â nia.huw@coetiranian.org

Bydd pob gweithgaredd yn parchu gofynion pellter cymdeithasol. Mae cyfleusterau golchi dwylo ar y safle ond dewch ag unrhyw lanweithydd dwylo / PPE ychwanegol sydd ei angen arnoch chi.

English