RHAGLEN YSGOLION UWCHRADD

by Meh 29, 2020

Pob haf, gwahoddir chwe ysgol uwchradd i Fwlch Corog am wythnos ‘Gwersyll Gwyllt.’ Mae’r myfyrwyr yn mwynhau gwersyll preswyl pum niwrnod ac yn dysgu sgiliau byw yn y gwyllt fel cynnau tân a chwilio am fwyd. Mae’r Gwersylloedd Gwyllt wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau a allai elwa o brofiad dwfn a gwerth chweil o fod yn agos at natur yn dysgu sgiliau newydd a magu hunanhyder. Ni chaniateir unrhyw ffonau symudol nac unrhyw dechnoleg digidol arall yn ystod yr wythnos ac mae ffocws cryf ar ymwybyddiaeth ofalgar a lles. Darperir yr holl offer gwersylla gennym fel nad oes unrhyw fyfyriwr wedi’i eithrio.

 

Dyma beth mae rhai o’n pobl ifanc wedi dweud am eu profiadau gyda ni:

“Diolch am fy mhrofiad gwersylla cyntaf. Diolch am y caneuon ac am ddysgu i mi, os ydw i’n teimlo’n isel, i fynd i fyd natur a’r coed a byddan nhw’n fy helpu. ” (Disgybl Bl. 8)

“Dydw i ddim wedi gweld eisiau fy ffôn unwaith. Rydw i wedi magu llawer o gyfeillgarwch ac wedi dysgu llawer o bethau newydd.” (Disgybl Bl. 9)

A dyma beth mae’r staff wedi dweud:

“Roedd y ffocws ar weithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar a ‘nôl i natur’ yn wych er mwyn ail-gysylltu’r bobl ifanc â’r awyr agored ac i ffwrdd o dechnoleg. Roedd lleoliad y safle yn wych. ” (Pennaeth Blwyddyn, Powys)

“Cofleidiodd y myfyrwyr y profiad yn llawn ac wrth i’r wythnos fynd heibio gwelsom rai newidiadau gwych ……. Erbyn diwedd yr wythnos roedd y myfyrwyr yn ‘llwyth’ ………. Mae hwn yn brosiect y mae angen i bob myfyriwr ledled Cymru ei brofi. ” (Swyddog Lles Yr Ysgol, Powys)

English