POBL

Trwy gysylltu â natur y nod yw rhyddhau ein hunain rhag effeithiau diwydiannu: profiad cyfryngol, camargraff, slafdod, llygredd, straen, datgysylltiad, afiechyd a rhwystrau ein bywydau dof. Trwy ryddhau ein hunain fel hyn, byddwn yn rhyddhau’r blaned rhag effeithiau dinistriol ein diwydiant, trachwant a system economaidd anghynaliadwy.

Collwyd llawer o’r sgiliau a alluogodd ni i fyw mewn cydbwysedd â’n byd ac sy’n gysylltiedig â chylchoedd naturanelwn at ail-gydio yn y sgiliau a’r feddylfryd sylfaenol ddynol hyn, gan eu defnyddio unwaith eto yn ein bywydau bob dydd, i ddod ag ystyr a chyflawniad yn ôl i’n harferion. Mae’r rhain yn cynnwys sgiliau bywyd sylfaenol, fel tyfu bwyd, chwilota am fwyd; ac adfer ein cysylltiad trwy ymwybyddiaeth ofalgar a gwreiddio yn y byd corfforol dros y rhithwir. Dymunwn annog treulio amser mewn amgylcheddau gwyllt, yn byw ac yn bod mewn natur, gan dyfu’n rhan wirioneddol integredig ohoni, yn hytrach nag yn wyliwr ar wahân.

Trosolwg o weithgareddau:

Adennill y sgiliau i fyw –

sgiliau goroesi;

tyfu bwyd ar gyfer cynhaliaeth;

casglu bwyd o’r gwyllt;

sgiliau crefft ac adeiladu traddodiadol.

Adennill y gallu i gysylltu, i fyw yn yr eiliad bresennol –

myfyrdod ac arferion ymwybyddiaeth ofalgar eraill;

ymgolli mewn gweithgareddau medrus;

canolbwyntio ar fywyd go iawn yn lle’r haniaethol a rhith-realiti;

gwthio ein ffiniau, camu allan o’n cysur fannau, derbyn her.

Adennill cysylltiad â gweddill y byd naturiol –

treulio amser mewn lleoedd gwyllt, naturiol;

arsylwi natur wyllt;

byw a gweithio mewn amgylchedd naturiol.

 

 

English