POBL

Roeddent . . . wrth eu boddau yn dysgu am yr amgylchedd o’u cwmpas ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd yr amrywiaeth a gwarchod y cynefin naturiol.

Ysgol Uwchradd Crickhowell

Mae cysylltu pobl â bywyd gwyllt a lleoedd gwyllt yn bwysig iawn i ni. Yng Nghoetir Anian rydym yn cynnal rhaglenni ar gyfer ysgolion cynradd lleol ac ysgolion uwchradd. Cynigiwn ystod eang o weithgareddau, o ddysgu am batrymau rhif Fibonacci ym myd natur i gerfio llwyau o amgylch tân gwersyll, ac o gysgu allan o dan y sêr yn yr haf i adnabod coed yn y gaeaf. Rydym yn bwriadu cynnig rhaglenni i oedolion yn y dyfodol agos.

Gwnaeth pandemig COVID19 hi’n amhosibl inni groesawu ein grwpiau i Fwlch Corog. Yn hytrach na gorffwys ar ein rhwyfau, ymunom â Arts Drop i greu Arts Drop Natur er mwyn sicrhau ein bod yn cefnogi plant a phobl ifanc yn ein hardal yn ystod yr amser anodd hwn. Darllenwch fwy am y prosiect yma.

Faint o bobl sydd wedi cymryd rhan yn ein prosiectau?

Disgyblion Ysgol Gynradd

Gwersylloedd Ieuenctid

Her Natur Wythnosol

Bagiau Arts Drop Natur

Rhaglen Ysgolion Cynradd

RHAGLEN YSGOLION CYNRADD

 

Gwersylloedd Ieuenctid

GWERSYLLOEDD IEUENCTID

 

Gweithgareddau

GWEITHGAREDDAU

 

English