Gwirfoddoli gyda’r Coetir Anian

Diolch am ddangos diddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni. Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y prosiect, ac rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau gwirfoddoli diddorol. Y brif ffordd o ymuno gyda ni yw trwy helpu gyda thasgau ymarferol ar ein safle ym Mwlch Corog – rydym yn cynnal un diwrnod gwaith pob mis, fel arfer ar Sadwrn olaf y mis. Os oes gennych ddiddordeb mewn helpu gydag agweddau eraill o’n gwaith, yna cysylltwch gyda ni er mwyn trafod posibilidau. 

Er mwyn derbyn y wybodaeth diweddaraf, gofynnwch i gael bod ar ein rhestr cyswllt.

Yn 2020 y prif themau ar gyfer diwrnodau gwaith fydd:

Plannu coed – dull dim ffensys

Adeiladu shed – rendro a phlastro gyda chlai a chalch

Casglu hadau coed

Sefydlu cychod gwenyn

 

Dyddiadau diwrnodau gwaith 2020:

14 a 15 Mawrth: Plannu coed – dull dim ffensys (gweler erthygl)

COVID 19 – oherwydd y sefyllfa bresennol, bydd rhaid gohirio rhai diwrnodau gwaith. Cadwch lygad yma ar gyfer gwybodaeth bellach

25 Ebrill – wedi gohirio 

30 Mai – wedi gohirio

27 Mehefin – wedi gohirio

25 Gorffennaf

22 Awst

26 Medi

31 Hydref

28 Tachwedd

Cyfarwyddiadau: 10.00 y.b. – Cwrdd yn y gilfan wrth ymyl gatiau’r parc (Y Plas) ar y cylchdro mawr ar gyrion Machynlleth (ar yr A487 cyfeiriad Derwenlas, Aberystwyth). Mae angen y nifer lleiaf o gerbydau i deithio i’n safle.

Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd ac esgidiau ar gyfer tir gwlyb.

Cofiwch fwyd a diod!

Gorffen am 4.00y.p.

English