Egwyddorion Rheoli

Mae’r egwyddorion sy’n llywio sut mae ein tir yn cael ei reoli yn seiliedig ar y syniadau sylfaenol hyn:

Caniatáu i brosesau naturiol ddominyddu.
Ymyrraeth reoli gynnar i sefydlu amodau sy’n ffafriol i ddatblygiad ecosystem naturiol.
Rheoli niferoedd llysysyddion – gyda’r nod ar hyn o bryd o alluogi gorchudd coed i gynyddu ar draws y safle.