POBL

Nid natur yn unig sy’n cael croeso o fewn y Coetir Anian, mae’n gyfle i ddod a’r gwyllterau i fywydau pobl hefyd. Fe agorwn y tir i bawb drwy waredu’r ffensys a chreu llwybrau o’r newydd.

Byddwn yn adeiladu tŷ crwn Celtaidd o ddeunyddiau naturiol; er mwyn cynnal gweithdai, dweud storiâu, sgwrsio a sawl gweithgaredd a fydd yn galluogi pobl i gysylltu’n ystyrlon gyda natur a ‘gwylltni’.

Ynghyd a’r digwyddiadau, fe fydd cyfle i fwynhau’r man gwyllt hwn drwy gerdded, gwylio neu wersylla. Bydd yn gyfle gwych i adael y byd modern ar ei hol, ac i ymdawelu wrth fwynhau ysblander Bwlch Corog, gyda chyfle i wylio’r bywyd gwyllt a bod yn rhan o fyd natur.

Mae dyfodol Coetir Anian yn dibynnu’n fawr ar bobl, a bydd llawer o waith cychwynnol a sylfaenol I’w wneud, megis; clirio ffensys, creu llwybrau, casglu hadau a phlannu coed yn cael ei wneud gan bartïon gwaith gwirfoddol.

Mae diwrnodau gwaith yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. Mae’n gyfle i gwrdd â phobl, treulio amser yn yr awyr agored, a bod yn rhan o greu gofod gwyllt er budd pobl a bywyd gwyllt am flynyddoedd i ddod.

 

 

English