CYNEFINOEDD

Yn ôl adroddiad Cyflwr Natur Cymru 2016 mae 1 o bob 14 rhywogaeth o anifail yng Nghymru mewn peryg o ddiflannu, a 60% o rywogaethau wedi gweld dirywiad yn y 50 mlynedd ddiwethaf. Colli a rhannu cynefinoedd yw’r ffactor fwyaf yn y trychineb yma. Rheswm pendant i gefnogi prosiectau fel Coetir Anian. Prosiectau ble gall natur ffynnu heb ormod o ymyrraeth ddynol. Byddwn yn rhoi help llaw i natur drwy blannu coed ar ein darn o dir ym mynyddoedd y Cambria, a gadael i natur ail gydio gyda rhywogaethau brodorol. Dydy dod a choetir yn ôl ddim yn golygu erw ar ôl erw di-dor o goedwig, ond mosaig dynamig o goed a thir agored. Bydd ardaloedd o goedwig yn cynnwys llanerchau a bydd ardaloedd agored yn cynnwys coed yma ac acw a fydd yn amddiffyn bywyd gwyllt ac yn cynnig ‘coridorau’ o natur y bydd anifeiliaid yn medru teithio ar eu hyd. Bydd cynefinoedd pwysig o dir gwlyb a thorlannol yn dychwelyd. Cynefinoedd unigryw a bregus sy’n bwysig i nifer fawr o rywogaethau. Mae amrywiaeth gynefinol yn mynd law yn llaw â bioamrywiaeth. Llecyn gwyllt ac amrywiol, fel dylai natur fod.

Dysgwch fwy am gynefinoedd Coetir Anian isod.

English