Adfer Corsydd

Adfer Corsydd

Mae safle Coetir Anian ym Mwlch Corog yn cynnwys ystod o gynefinoedd – esgynir o geunant afon, trwy goetir hynafol, cors flanced a rhostir i gopa bychan. Lleolir y bryn ...
Read More
Ceffylau ym Mwlch Corog

Ceffylau ym Mwlch Corog

Ym mis Ebrill 2018, bron i flwyddyn ar ôl i ni gaffael Bwlch Corog, croesawyd tri cheffyl Konik hardd i'r coetir. Ymunodd dwy gaseg arall a march â'r cesig hyn ...
Read More
Cefnogi Ieuenctid yn ystod COVID19

Cefnogi Ieuenctid yn ystod COVID19

Bu 2020 yn flwyddyn rhyfedd a heriol i Goetir Anian fel i weddill y wlad. Y siom fwyaf i ni oedd na allem gynnig ein gweithgareddau wyneb yn wyneb i ...
Read More
Gwersylloedd Ieuenctid yng Nghoetir Anian

Gwersylloedd Ieuenctid yng Nghoetir Anian

Yn ystod mis Mehefin 2019, cynhaliodd Coetir Anian ddau Wersyll Gwyllt i bobl ifanc yn eu harddegau ar ein safle hardd ym Mwlch Corog. Mynychodd myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Crickhowell ...
Read More
Cyfle i ymddiriedolwyr

Cyfle i ymddiriedolwyr

Mae gan Sefydliad Tir Gwyllt Cymru gyfle i ymddiredolwyr newydd ymuno â'i Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae'r elusen yn ymroddedig i adfer cynefin bywyd gwyllt yng Nghymru ac annog pobl i gysylltu ...
Read More
Cooking dough bushcraft skills

Ymweliadau Ysgolion

​Mae Coetir Anian neu Cambrian Wildwood bellach yn ail flwyddyn rhaglen Ysgolion Cynradd y prosiect. Rydym wedi bod yn gweithio gyda chwe ysgol ers mis Medi 2018: cychwynnodd Penrhyncoch a ...
Read More
Ysgol Pennal murals

Prosiect Creadigol Ysgolion Cynradd

Fel rhan o brosiect tair mlynedd rhwng Ysgol Pennal a Choetir Anian, mwynhaodd disgyblion yr ysgol brosiect creadigol pedwar diwrnod yn gweithio gyda Choetir Anian a'r artist lleol Elin Vaughan ...
Read More
Swyddog Prosiect Newydd

Swyddog Prosiect Newydd

Mae'n bleser gan yr elusen groesawu Nia Huw i'r sefydliad i weithio fel Swyddog Prosiect gyda phrosiect Coetir Anian / Cambrian Wildwood. Mae hyn yn dilyn ymadawiad Deiniol Jones, sydd ...
Read More
Plannu Coed - dull dim ffensys

Plannu Coed – dull dim ffensys

Y gwirfoddolwyr sy'n dod i weithio yng Nghoetir Anian / Cambrian Wildwood yw calon a grym gyrru'r prosiect. Mae rhan wych o'r hyn sy'n digwydd ar y tir yn ganlyniad ...
Read More
English