ADDYSG

by Meh 29, 2020

Mae cysylltu pobl â natur a llefydd gwyllt yn bwysig iawn i ni. Yma yng Nghoetir Anian, rydym yn cynnig rhaglenni i ysgolion cynradd lleol ac ysgolion uwchradd. Rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau, o ddysgu am batrymau rhif Fibonacci ym myd natur i gerfio llwyau o amgylch y tân ac o gysgu o dan y sêr yn yr haf i adnabod coed yn y gaeaf. Rydym wrthi’n cynllunio cyfleoedd addysg oedolion ar gyfer y dyfodol agos.

English