Yn ogystal ac adfer cynefin, ac os yn briodol, fe fydd yr anifeiliaid cynhenid yn cael eu hail-gyflwyno i’r ardal. Nid ydyw’r syniad o weld yr arth neu’r blaidd ym Mynyddoedd y Cambria yn rhagweladwy ar y foment; ond mae yna sawl rhywogaeth coll a ddylir eu gweld o fewn y coetir. Er y bydd adar yn medru dychwelyd i’r ardal pan fydd y sefyllfa’n ffafriol iddynt, fe fydd angen cymorth i’r mamaliaid i ddychwelyd.

Ymysg y llyfrau a grybwyllir uchod mae yna ddau ohonynt, sef : Beyond Conservation: a wildland strategy a Feral: Searching for enchantment on the frontiers of rewilding, yn cynnwys pennodau gwych ar adfer ein anifeiliaid cynhenid.

Dyma restr o’r anifeiliaid cynhenid coll hynny y byddwn yn disgwyl eu gweld ym Mynyddoedd y Cambria o fewn tirwedd sydd wedi ei adfer neu di-ddofi:

 • Llygoden Bengron y dŵr (Arvicola terrestris)
 • Ysgyfarnog Fynydd (Lepus timidus subsp. Scoticus)
 • Iwrch (Roe Deer) (Capreolus capreolus)
 • Carw Coch (Cervus elaphus) – mae angen ardal eang.
 • Ceffylau gwyllt – mae merlen Exmoor yn eilydd agos i’r Tarpan ddiflanedig.
 • Gwartheg gwyllt – gwartheg megis yr Heck yw eilydd agosaf yr Aurochs ddiflanedig.
 • Yr Elc Ewrasaidd (Alces alces)– mae angen astudiaeth ar ddichonedd y gynefin.
 • Wisent / Bual Ewropeaidd (Bison bonasus) – mae angen astudiaeth ar ddichonedd y gynefin.
 • Yr Afanc (Castor fiber)
 • Y Wiwer Goch (Sciurus vulgaris)
 • Y Baedd (Sus scrofa)
 • Eryr Aur (Aquila chrysaetos)
 • Eryr y môr (Haliaeetus albicilla)
 • Y Bele (Martes martes)
 • Y Gath Wyllt (Felis silvestris)
 • Y Lyncs (Lynx lynx) – mae angen rhaglen llywodraeth

Mae yna gyfoeth o ffawna gynhenid yn perthyn i’n gwlad ond mae ystod presennol y rhywogaethau yma yn dlawd iawn. Mae’n amser nawr i ni ddechrau ar y gwaith o adfer y cynefinoedd a’r coedlannau a’r bywyd gwyllt.

English